fbpx
Czcionka:
Kontrast:
Lipert.pl » Klauzula informacyjna YouTube

KLAUZULA INFORMACYJNA O SPOSOBACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z KANAŁU AUTO REMONT LIPERT SP. Z O.O. W SERWISIE YOUTUBE (DALEJ „KANAŁ”)

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych osób korzystających z kanału jest AUTO REMONT LIPERT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Janowska 39-41, 20-509 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000989855, REGON: 522961824, NIP: 9462720294 (dalej: ARL) a także, jako współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób korzystających z kanału administrator portalu YouTube.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez YouTube można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

DANE KONTAKTOWE

Wszelkie pytania lub wątpliwości, w szczególności dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownicy mogą kierować:

  • drogą korespondencyjną – na adres siedziby ARL
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@lipert.pl
  • za pośrednictwem strony internetowej www.lipert.pl

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Dane Użytkowników będą przetwarzane w celu:

a. administrowania i zarządzania kanałem, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Użytkownika posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez Użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ARL polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania kanałem;

b. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów ARL, w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego i in.

Ponadto ARL informuje, że administrator portalu YouTube jako dostawca narzędzi związanych z kanałem, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z kanału, który może przetwarzać dane Użytkowników we własnych celach na innych podstawach prawnych. W szczególności administrator portalu YouTube w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających kanał. W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez administratora portalu YouTube tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby czy profilu odwiedzających kanał), które mogą być udostępniane ARL jako prowadzącemu kanał.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe podawane na portalu YouTube w związku z korzystaniem z kanału ARL mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Google. Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na kanale ARL mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu YouTube.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe odwiedzających kanał będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli Użytkownik nie będzie w stanie usunąć określonego komentarza może zwrócić się o to z prośbą do ARL.

Użytkownik zawsze może zrezygnować z subskrybowania kanału ARL, może także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w tych celach.

Niezależnie od przechowywania danych przez ARL, własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu – YouTube.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z ARL. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

ARL może zrealizować uprawnienia Użytkownika w zakresie, w jakim posiada techniczne możliwości do takiego działania (np. poprzez usunięcie na wniosek Użytkownika komentarza lub posta zawierającego dane osobowe).

Niezależnie od kontaktu z ARL w sprawie przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem YouTube, Użytkownik może kontaktować się także z administratorem tego portalu.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie danych w ramach korzystania z kanału jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności, w szczególności możliwość zamieszczenia komentarzy.