DOTACJE – UNIA EUROPEJSKA

AUTO-REMONT LIPERT INŻ. KRZYSZTOF LIPERT

realizuje projekt pt.

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4: Wzór na konkurencję II Etap, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy, poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie nowego sposobu świadczenia usług naprawczych. Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie rekomendacji wynikających z opracowanej w Etapie I strategii wzorniczej poprzez wprowadzenie innowacji procesowej oraz innowacji marketingowej i organizacyjnej z wykorzystaniem projektowania wzorniczego.

Efektem projektu będzie:

– wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz wprowadzeniu czterech nowych produktów

– wprowadzenie do oferty nowego sposobu świadczenia usług – E-mobilna naprawa

– usprawnienie procesów i sposobów komunikacji pod kątem wzorniczym

– wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem

– osiągnięcie określonych rezultatów finansowych

Wartość projektu: 1 984 482,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 613 400,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 999 980,00 PLN